Ceník služeb

Čtenářské poplatky / registrace na 1 rok
Dospělí čtenáři 90 Kč
Děti do 6 let zdarma
Děti od 6 do 14 let 50 Kč
Studenti od 15 do 26 let 70 Kč
Důchodci 70 Kč
Senioři nad 75 let, držitelé průkazů ZT, ZTP a ZTP-P zdarma
Rodinná kmenová registrace
– každý další člen domácnosti
200 Kč  40 Kč  
  Poplatky za nedodržení výpůjční doby
Výpůjční lhůta je 30 dní.
Připomínka (3 dní před koncem výpůjční doby)  0 Kč mailem
1. upomínka (7 dní po uplynutí výp. lhůty) 10 Kč + poštovné
2. upomínka (21 dní po uplynutí výp. lhůty) 40 Kč + poštovné
3. upomínka (60 dní po uplynutí výp. lhůty) 250 Kč + poštovné za doporučený dopis

Výpůjčky je možno 2x prodloužit, pokud o to čtenář požádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář, toto nelze v společenských her.

  Meziknihovní výpůjční služba
Knihy (za každý vypůjčený titul) 70 Kč
Rezervace zdarma
Poškození čárového kódu 5 Kč
Poškození dokumentu, které nebrání dalšímu půjčování
Knihy, hry 50 Kč
Ztráta či poškození, které brání dalšímu půjčování
Knihy cena knihy + manipulační poplatek 150 Kč
Hry cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Důležitého komponentu hry cena hry + manipulační poplatek 200 Kč
Nahraditelného komponentu hru 50 Kč
Kopírovací služby a tisk
Černobílý tisk a kopie 1 strana A4 3 Kč
Černobílý tisk a kopie oboustranně A4 4 Kč
Skenování
1 strana A4 2 Kč
Používání internetu
Registrovaní čtenáři zdarma  Wifi
Balení sešitů a učebnic
A5/A4/ Atypický formát 10 Kč