Z historie knihovny


O vzniku obecní knihovny v Litni se dovídáme ze zápisu dávného liteňského knihovníka, pátera Jana Křtitele Pecánka. V pokročilém věku opustil kněžskou dráhu a vrátil se do rodné Litně. Zde se úspěšně zapojil do společenského života a zasloužil se o místní osvětovou činnost v několika spolcích, zvláště pak o povznesení knihovny.

Z jeho obsáhlého zápisu ze dne 19. 3. 1877 se dovídáme o počátcích liteňského knihovnictví: „…bylo to r. 1851, kdy na podnět pražského měšťana a příznivce českého písemnictví Ferdinanda Náprstka, který tehdy často návštěvou v Litni meškal, byla uspořádána o školních prázdninách r. 1851 ve prospěch školní knihovny první deklamatorní a hudební beseda v Litni, z jejíhož výnosu, jakož i z připojených k tomu dobrovolných příspěvků zakoupil F. Náprstek první knihy pro obecní knihovnu. Knihovna byla odevzdána Janu Krbcovi, rolníku z čp. 11 v Litni a zároveň bylo učiněno vyzvání k liteňskému obyvatelstvu, aby pilným čtením knih, jakož i libovolnými dary v knihách i pěnězích knihovnu podporovalo.“

Po celou dobu své existence procházela knihovna obdobím rozkvětu své činnosti i obdobím stagnací. Teprve v roce 1969, kdy se stala knihovnou střediskovou, se jí dostalo odpovídajícího umístění v adaptované budově MNV.

V letech 1977-1989 byl v Litni postaven Společenský dům, do něhož se knihovna přemístila.